Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

7 Milyon Tona Yakın Atığın Geri Dönüşümünü Sağladık

27.08.2020 - 14:11, Güncelleme: 07.07.2023 - 14:17 6283+ kez okundu.
 

7 Milyon Tona Yakın Atığın Geri Dönüşümünü Sağladık

ÇEVKO Vakfı da döngüsel ekonomiye geçiş yolunda çalışmalar gerçekleştiriyor.
ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı​ Okyar Yayalar, hayata geçirdikleri çalışmaları kaleme alarak "döngüsel ekonom Dünyanın karşı karşıya bulunduğu en önemli sorun olarak kabul edilen iklim değişikliği konusunda hükümetler, uluslararası yapılar ve iş dünyası kadar bireylerin de olumlu fark yaratma şansı var. Sıfır atık vizyonu, atık yönetimi ve geri dönüşüm, iklim değişikliği ile mücadelede en önemli konu başlıklarından birini oluşturuyor; aynı zamanda geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşması önem taşıyor. 1991 yılında kurulan, uzman sanayi inisiyatifi ve etkin sivil toplum kuruluşu kimliklerini bünyesinde bir araya getiren ÇEVKO Vakfı, ülkemizde geri kazanım çalışmalarının etkin ve yaygın olarak gerçekleştirilebilmesi hedefiyle çalışmalarını 28 yıldır azimle sürdürüyor. 2005 yılında kendi alanında Türkiye’nin ilk yetkilendirilmiş kuruluşu ilan edilen vakfımız, sürdürülebilir geri kazanım sisteminin gelişimine öncülük ediyor.   Geri kazanım kültürü için çalışıyoruz Vakfımız üyesi 51 ekonomik işletme bulunmaktadır. Sözleşmeli olarak yükümlülüğünü vakfımıza devretmiş durumda olan şirket sayısı ise 1.888’e ulaşmış durumdadır. Türkiye’de 30 milyon kişinin yaşadığı, 30 ilde, 148 belediye ve 65 lisanslı toplama-ayırma firması ile çalışıyoruz; geri kazanım kültürünün yaygınlaşması; geri dönüştürülebilir atıkları kaynağında ayrı biriktirme ve toplama alışkanlığının yerleşmesi için kamu ve özel sektör iş birliği ile farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Ambalajlı ürün üreten sanayi kuruluşları ile çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’mizle Yeşil Nokta’yı kullanan ekonomik işletmelerin örnek çalışmalarını; Yeşil Nokta Basın Ödülleri’mizle toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilgilendirmeye yönelik haberlere öncelik veren basın-yayın kuruluşlarını ödüllendiriyoruz. Geri dönüşümün başlangıç noktasını bireyler oluşturuyor. Tüketicinin ambalaj atığını bir çöp olarak değil, sürdürülebilir çevreye ve ülke ekonomisine katkı sağlayabileceği bir güç olarak algılamasını sağlamak, bu farkındalığı geliştirmek ve yaymak istiyoruz. Kapı kapı bilgilendirmelerle, kamu spotları, reklam ve haber çalışmalarıyla milyonlarca kişiye sesleniyoruz. Geri kazanım kültürü ve kaynağında ayrı toplama alışkanlığının yaygınlaşması için kamu ve özel sektör iş birliği ile toplumun bilinçlenmesine odaklandığımız farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz.  İlköğretim öğrenci ve öğretmenlerine yönelik eğitimlerimiz, bu konuda yıllardır düzenli olarak sürdürmekte olduğumuz çalışmaların başında geliyor.   35 milyar TL katkı Geri dönüşüm, soluduğumuz havayı ve ormanları koruyor; su, ham madde ve enerji tasarrufu sağlıyor, aynı zamanda ülke ekonomisine de önemli katkı yapıyor. Vakfımızın yetkilendirilmiş kuruluş ilan edildiği 2005’ten bu yana, geri dönüşümünü sağlamış bulunduğu ambalaj atığı miktarı 7 milyon tona yaklaşmış durumda. Böylece ham madde ve enerji kullanımında olduğu kadar, bunların çevresel etkilerinde de tasarruf sağlandı. Öte yandan, bu çalışmaların Türk ekonomisine katkısı ise yaklaşık 35 milyar TL düzeyindedir. 2018 yılında toplanarak geri dönüştürüldüğünü belgelediğimiz ambalaj atığı miktarı ise 650 bin 750 tona ulaştı.  Geri dönüşüm çalışmalarımızın, sadece 2018 yılında, ülkemiz ekonomisine 3,6 milyar TL değerinde olumlu katkı yaptığını hesaplamış bulunuyoruz. Geri dönüşümün sürdürülebilir çevre ve ekonomi açısından önemi, küresel toplumun öncelikli gündem maddeleri arasında yer alan ederek “döngüsel ekonomi” modeli kapsamında daha da öne çıkıyor. Günümüzde insanlık, endüstrileşme ve kalkınma sürecinde uygulanan, ancak hızla artan nüfusla birlikte kısıtlı kaynakların yok olmasına yol açan, sürdürülebilir kalkınmayı tehdit eder duruma gelen ve kısaca “üret-kullan-at” diye tanımlanabilecek doğrusal ekonomi modelini terk ederek döngüsel ekonomi modeline geçmenin yol haritasını belirliyor. Yeni bir kavram, iş yapma şekillerinin değişeceği yeni bir model olan döngüsel ekonominin temelinde atıkların kaynak olarak kullanılması, yani geri dönüşümün ileri bir aşaması olan “yukarı dönüşüm” ve “sıfır atık” vizyonu bulunuyor. Sıfır atık vizyonu, atık yönetimi ve geri dönüşüm hem iklim değişikliği ile savaşımda hem de nüfus artışına karşın sürdürülebilir kalkınmayı amaçlayan döngüsel ekonomide en önemli konu başlıklarını oluşturuyor. ÇEVKO Vakfı da döngüsel ekonomiye geçiş yolunda çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu alanda 2017 yılında düzenlediğimiz kongreyle başlattığımız ivmeyi, geçtiğimiz yıl bu konuda farklı sektörlere yönelik dört çalıştayla sürdürdük. Döngüsel ekonominin bir sonucu olan sıfır atık hedefine sanayi kuruluşlarında ulaşmak için 2019 yılında vakıf üyelerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesile ile sıfır atık yaklaşımına ve bu felsefeyi benimseyerek daha öncesinde de arzu edilen birçok çalışmanın hayata geçirilmesine vesile olan Sayın Emine Erdoğan’a teşekkürlerimizi sunmak isterim. Bu bütünleyici felsefenin etkin bir şekilde hayata geçirilecek olmasını sağlayacak olan, mevcut atık yönetmeliklerini çerçeveleyen, yeni adımları heyecanla takip ediyoruz. Sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir ekonomi için paylaşılan değerler üretmeyi, kamu-sanayi-birey üçgeninde ivme bulan bir toplumsal harekete dönüştürerek dünyayı bizler ve gelecek nesiller için daha yaşanılır bir hâle getirme gücüne sahibiz. Bu toplumsal hareket de kendi ekonomik modelini üretme gücüne sahip. Bu alanda atılacak her adım, ülkemiz ve dünyamız için olumlu olacaktır.
ÇEVKO Vakfı da döngüsel ekonomiye geçiş yolunda çalışmalar gerçekleştiriyor.

ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı​ Okyar Yayalar, hayata geçirdikleri çalışmaları kaleme alarak "döngüsel ekonom


Dünyanın karşı karşıya bulunduğu en önemli sorun olarak kabul edilen iklim değişikliği konusunda hükümetler, uluslararası yapılar ve iş dünyası kadar bireylerin de olumlu fark yaratma şansı var. Sıfır atık vizyonu, atık yönetimi ve geri dönüşüm, iklim değişikliği ile mücadelede en önemli konu başlıklarından birini oluşturuyor; aynı zamanda geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşması önem taşıyor.

1991 yılında kurulan, uzman sanayi inisiyatifi ve etkin sivil toplum kuruluşu kimliklerini bünyesinde bir araya getiren ÇEVKO Vakfı, ülkemizde geri kazanım çalışmalarının etkin ve yaygın olarak gerçekleştirilebilmesi hedefiyle çalışmalarını 28 yıldır azimle sürdürüyor. 2005 yılında kendi alanında Türkiye’nin ilk yetkilendirilmiş kuruluşu ilan edilen vakfımız, sürdürülebilir geri kazanım sisteminin gelişimine öncülük ediyor.
 

Geri kazanım kültürü için çalışıyoruz


Vakfımız üyesi 51 ekonomik işletme bulunmaktadır. Sözleşmeli olarak yükümlülüğünü vakfımıza devretmiş durumda olan şirket sayısı ise 1.888’e ulaşmış durumdadır. Türkiye’de 30 milyon kişinin yaşadığı, 30 ilde, 148 belediye ve 65 lisanslı toplama-ayırma firması ile çalışıyoruz; geri kazanım kültürünün yaygınlaşması; geri dönüştürülebilir atıkları kaynağında ayrı biriktirme ve toplama alışkanlığının yerleşmesi için kamu ve özel sektör iş birliği ile farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Ambalajlı ürün üreten sanayi kuruluşları ile çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’mizle Yeşil Nokta’yı kullanan ekonomik işletmelerin örnek çalışmalarını; Yeşil Nokta Basın Ödülleri’mizle toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilgilendirmeye yönelik haberlere öncelik veren basın-yayın kuruluşlarını ödüllendiriyoruz.
Geri dönüşümün başlangıç noktasını bireyler oluşturuyor. Tüketicinin ambalaj atığını bir çöp olarak değil, sürdürülebilir çevreye ve ülke ekonomisine katkı sağlayabileceği bir güç olarak algılamasını sağlamak, bu farkındalığı geliştirmek ve yaymak istiyoruz. Kapı kapı bilgilendirmelerle, kamu spotları, reklam ve haber çalışmalarıyla milyonlarca kişiye sesleniyoruz. Geri kazanım kültürü ve kaynağında ayrı toplama alışkanlığının yaygınlaşması için kamu ve özel sektör iş birliği ile toplumun bilinçlenmesine odaklandığımız farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz.  İlköğretim öğrenci ve öğretmenlerine yönelik eğitimlerimiz, bu konuda yıllardır düzenli olarak sürdürmekte olduğumuz çalışmaların başında geliyor.
 

35 milyar TL katkı

Geri dönüşüm, soluduğumuz havayı ve ormanları koruyor; su, ham madde ve enerji tasarrufu sağlıyor, aynı zamanda ülke ekonomisine de önemli katkı yapıyor. Vakfımızın yetkilendirilmiş kuruluş ilan edildiği 2005’ten bu yana, geri dönüşümünü sağlamış bulunduğu ambalaj atığı miktarı 7 milyon tona yaklaşmış durumda. Böylece ham madde ve enerji kullanımında olduğu kadar, bunların çevresel etkilerinde de tasarruf sağlandı. Öte yandan, bu çalışmaların Türk ekonomisine katkısı ise yaklaşık 35 milyar TL düzeyindedir.

2018 yılında toplanarak geri dönüştürüldüğünü belgelediğimiz ambalaj atığı miktarı ise 650 bin 750 tona ulaştı.  Geri dönüşüm çalışmalarımızın, sadece 2018 yılında, ülkemiz ekonomisine 3,6 milyar TL değerinde olumlu katkı yaptığını hesaplamış bulunuyoruz.

Geri dönüşümün sürdürülebilir çevre ve ekonomi açısından önemi, küresel toplumun öncelikli gündem maddeleri arasında yer alan ederek “döngüsel ekonomi” modeli kapsamında daha da öne çıkıyor. Günümüzde insanlık, endüstrileşme ve kalkınma sürecinde uygulanan, ancak hızla artan nüfusla birlikte kısıtlı kaynakların yok olmasına yol açan, sürdürülebilir kalkınmayı tehdit eder duruma gelen ve kısaca “üret-kullan-at” diye tanımlanabilecek doğrusal ekonomi modelini terk ederek döngüsel ekonomi modeline geçmenin yol haritasını belirliyor.

Yeni bir kavram, iş yapma şekillerinin değişeceği yeni bir model olan döngüsel ekonominin temelinde atıkların kaynak olarak kullanılması, yani geri dönüşümün ileri bir aşaması olan “yukarı dönüşüm” ve “sıfır atık” vizyonu bulunuyor. Sıfır atık vizyonu, atık yönetimi ve geri dönüşüm hem iklim değişikliği ile savaşımda hem de nüfus artışına karşın sürdürülebilir kalkınmayı amaçlayan döngüsel ekonomide en önemli konu başlıklarını oluşturuyor.

ÇEVKO Vakfı da döngüsel ekonomiye geçiş yolunda çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu alanda 2017 yılında düzenlediğimiz kongreyle başlattığımız ivmeyi, geçtiğimiz yıl bu konuda farklı sektörlere yönelik dört çalıştayla sürdürdük. Döngüsel ekonominin bir sonucu olan sıfır atık hedefine sanayi kuruluşlarında ulaşmak için 2019 yılında vakıf üyelerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesile ile sıfır atık yaklaşımına ve bu felsefeyi benimseyerek daha öncesinde de arzu edilen birçok çalışmanın hayata geçirilmesine vesile olan Sayın Emine Erdoğan’a teşekkürlerimizi sunmak isterim. Bu bütünleyici felsefenin etkin bir şekilde hayata geçirilecek olmasını sağlayacak olan, mevcut atık yönetmeliklerini çerçeveleyen, yeni adımları heyecanla takip ediyoruz.

Sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir ekonomi için paylaşılan değerler üretmeyi, kamu-sanayi-birey üçgeninde ivme bulan bir toplumsal harekete dönüştürerek dünyayı bizler ve gelecek nesiller için daha yaşanılır bir hâle getirme gücüne sahibiz. Bu toplumsal hareket de kendi ekonomik modelini üretme gücüne sahip. Bu alanda atılacak her adım, ülkemiz ve dünyamız için olumlu olacaktır.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.